Bài viết liên quan tới "Đại Lễ 30/4":
Gặp gỡ nữ biệt động thị xã Bến Tre
Thành lập năm 1966, Đội Biệt động thị xã Bến Tre được tuyển chọn từ lực lượng Thị đội Bến Tre. Tuy quân số chỉ khoảng 30 người (trong đó có phụ nữ), nhưng đội đã lập nên những chiến công anh hùng, có những trận diệt ác, trừ gian, triệt phá đồn địch thật bất ngờ, táo bạo, góp phần to lớn vào việc giải phóng nhanh thị xã Bến Tre. Những trận thắng oai hùng này có phần đóng góp của bà Võ Thị Phục (bí danh Vũ Minh) và bà Lê Thị Hồng (bí danh Minh Thắng), là 2 nữ chiến sĩ biệt động gan dạ, dũng cảm của đội.