Bài viết liên quan tới "danh thần Thoại Ngọc Hầu":
An Giang tổ chức Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn lần thứ XXI
(NSMT) - Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn lần thứ XXI năm 2022 vừa được diễn ra tại Quảng trường Thoại Ngọc Hầu, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, nhân kỷ niệm 200 năm danh thần Thoại Ngọc Hầu dựng bia, lập làng Thoại Sơn (1822-2022).