Bài viết liên quan tới "gỏi bưởi khô sặc nướng":
Nướng con khô sặc làm gỏi bưởi lai rai
(NSMT) - Ở miền Tây sông nước có thiếu gì đâu cá với tôm, nhiều quá ăn tươi không hết thì đem phơi khô, ấy vậy mà lại có nhiều món lai rai thực bắt miệng chẳng hạn như món gỏi bưởi khô cá sặc nướng.