Bài viết liên quan tới "Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam":
An Giang: Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam
(NSMT)- Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ là lễ hội truyền thống của người dân An Giang, đặc biệt đối với con dân vùng Châu Đốc, lễ hội Vía Bà được gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ mang đậm bản sắc văn hóa của mảnh đất Tây Nam Bộ.
Trình UNESCO công nhận Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là di sản nhân loại
(NSMT) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam về việc đồng ý đệ trình UNESCO công nhận Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (tỉnh An Giang) là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.