Bài viết liên quan tới "phân biệt giàu nghèo":
Tại sao nghèo thích khoe, giàu thích che?
Ngoài xã hội có nhiều người giàu kín đáo, không tiết lộ tài sản của mình, trong khi một số người nghèo lại thích khoe khoang sự giàu có. Tại sao vậy?