Bài viết liên quan tới "sẵn sàng trở lại":
Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu: Tích cực chuẩn bị cho ngày hoạt động trở lại
Vượt qua những khó khăn của đại dịch COVID-19, các đơn vị biểu diễn nghệ thuật nói chung, Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu (gọi tắt là Đoàn nghệ thuật Khmer) nói riêng đang tích cực hoạt động trở lại thích ứng với điều kiện “bình thường mới”.