Bài viết liên quan tới "thị trường khởi sắc":
An Giang: Nỗ lực phục hồi sản xuất
Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nền kinh tế và mọi mặt đời sống của người dân. Đặc biệt, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và làng nghề không tránh khỏi những khó khăn trong việc duy trì sản xuất. Tuy nhiên, khi dịch bệnh được kiểm soát, các cơ sở đã nhanh chóng bắt nhịp sản xuất, kết nối và đáp ứng nhu cầu của thị trường.