Bài viết liên quan tới "tức giận":
Tức giận tổn thương gan, buồn bã tổn thương phổi, suy nghĩ tổn thương lá lách
Tức giận làm tổn thương gan, buồn bã làm tổn thương phổi, suy nghĩ làm tổn thương lá lách. Nhiều khi, các vấn đề về thể chất thực sự do cảm xúc gây ra.