Bài viết liên quan tới "Công tử Bạc Liêu":
Nghĩ về “thương hiệu”​ Công tử Bạc Liêu…
Không quá mới nhưng chưa bao giờ cũ khi nhắc lại thương hiệu Công tử Bạc Liêu (CTBL), ở bất kỳ nơi đâu, không riêng Bạc Liêu. Một cậu Ba Huy (tức CTBL Trần Trinh Huy) với bao nhiêu giai thoại thêu dệt từ khá nhiều phần trăm sự thật về lối sống xa hoa, phung phí, tiêu tiền như nước với câu nói đời sau nhắc lại “đốt tiền nấu trứng”, thế mà lại làm nên thương hiệu độc quyền cho xứ sở Bạc Liêu.